119062
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
64
63
489
118184
1531
2077
119062

Twoje IP: 54.172.234.236
Godzina i data: 2019-07-21 21:35:24

Na czym polega praca psychologa i pedagoga w szkole ?

 

Zadania psychologa i pedagoga szkolnego:

 ·        Diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 ·        Diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron uczniów.

 ·        Diagnozowanie środowiska uczniów.

 ·        Określenie i organizowanie różnych  form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do potrzeb.

 ·        Koordynacja działań zespołów powołanych do spraw pomocy uczniom ze Specjalnymi  Potrzebami Edukacyjnymi.

 ·        Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia.

 ·        Opieka terapeutyczna dla uczniów: zagrożonych wykluczeniem społecznym, patologią rodzinną, zaburzeniami zachowania i emocji, trudnościami adaptacyjnymi, itp.

 ·        Podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych związanych z promocją zdrowia psychicznego wynikającą z programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły.

 ·        Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli.

 ·        Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia.

 ·        Działanie na rzecz zoorganizowania opieki pomocy materialnej uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 ·        Kontakt i współpraca z osobami i instytucjami wspomagającymi w  rozwiązywaniu problemów uczniów, rodziców, nauczycieli.

 ·        Prowadzenie niezbędnej dokumentacji szkolnej.

 

 

Psycholog i pedagog szkolny jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.

 
 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna obejmuje uczniów i do nich  jest głównie skierowana. Pomoc odbywa się przy ścisłej współpracy z rodzicami i nauczycielami.

 

 DROGI UCZNIU !

  Jeżeli :

 ·        masz problemy z nauką

 ·        trudno Ci się porozumieć z rodzicami lub kolegami w szkole

 ·        przeżywasz  trudne chwile

 ·        szukasz  porady, wsparcia  w swoich problemach

 ·        potrzebujesz pomocy specjalistycznej

 ·        doświadczasz agresji lub przemocy

 

SKONTAKTUJ  SIĘ Z  PEDAGOGIEM  I  PSYCHOLOGIEM  SZKOLNYM

 

Zapraszamy wychowawców, uczniów i ich  rodziców!

 

 Godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Małgorzata Kosiba

9.00 – 14.30

-

-

8.00 – 10.30

-

Beata Serafin 

13.20 - 14.20

10.30-14.30

13.30-14.30

11.30 - 12.30

9.40 - 12.40 

 

 

Gimnazjum opiekuje się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna im. Stefana Szumana  w Bochni ul. Dąbrowskiego 18  telefon 14 612 36 91.

 

 Dodatkowe  telefony  pomocowe:

  •  Pomarańczowa Linia – ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym  0801 140 068
  •  Niebieska Linia – ogólnopolski telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy 0801 120 002
  •  Europejski Telefon Zaufania 116111; strona internetowa:  www.116111.pl; przy telefonie dyżurują psychologowie z Fundacji „Dzieci Niczyje” . Telefon działa od poniedziałku do piątku od  godz. 12.00 – 20.00
  •  Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie – helpline.org.pl; bezpłatny numer telefonu 0800 100 100;
  •  kontakt z konsultantami w dni powszednie w godzinach od 11.00 – 16.00
  •  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni  ul. Karolina  14f tel. 146112892 www.oik-bochnia.pl
  •  Punkt konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Łapanowie (budynek OSP). Dyżur psychologa poniedziałki 16.15 - 18.15